top of page

טפסי הצטרפות לביטוח:

  • טופס הצטרפות לביטוח אחריות מקצועית וצד ג' למאמנים - לחץ כאן.
  • ​טופס הצטרפות לביטוח אחריות מקצועית וצד ג' למורי דרך ומדריכי טיולים - לחץ כאן.
  • ​טופס הצטרפות לביטוח אחריות מקצועית למטפלים - לחץ כאן.
bottom of page