top of page
ביטוח חיים ובריאות

 ביטוח בריאות

מערכת הבריאות בארץ היא מהמתקדמות בעולם, בעלת רופאים מקצועיים, מכשור חדיש ומקיף, אך המציאות מלמדת אותנו כי מערכת רפואית, טובה ככל הניתן, עדיין לא יכולה להבטיח את בריאותנו. לא פעם קיים קושי להשיג תורים לבדיקות רפואיות, קיימים טיפולים רבים והליכים שונים שאינם מתוקצבים על ידי חוק הבריאות הממלכתי. בדיוק עבור זה נועד ביטוח הבריאות, אשר מבטיח שאם נצטרך אבחנה, רופא מומחה, ניתוח, תרופות וטיפולים רפואיים, תהיה לנו היכולת, הזמינות והכיסוי לקבל את המענה והשירותים הטובים ביותר.

ביטוח בריאות פרטי נועד להעניק למבוטחים מכלול משאבים שאינם נכללים בסל הבריאות או בשירותי קופות החולים, ומעניק ביטחון עתידי למבוטח.

 

ביטוח חיים

ביטוח חיים נועד להבטיח שבמקרה של נכות או מוות בלתי צפוי, אתם או המוטבים שהגדרתם בביטוח, תוכלו לקבל סכום כספי חד פעמי, או קצבה חודשית, אשר יבטיחו את היציבות הכלכלית לבני המשפחה גם במקרים אלו. 

ביטוח החיים נקבע בהתאמה אישית לצרכי המשפחה לפי רמת החיים הקיימת,  כך נקבע גובה הכיסוי, בכדי שהמצב הכלכלי לא יהווה גורם קושי נוסף.

 

מחלות קשות

גילוי של מחלות קשות כמו סרטן, שבץ ואירועים בריאותיים קיצוניים אחרים, מכניס אותנו ואת בני המשפחה לסחרור וקושי רב ולעיתים אף להפסקת עבודה של החולה או בני משפחתו. אנו נדרשים לגייס את כל הכוחות לריפוי מהיר ככל הניתן ולחזרה לשגרה. תשלום של פיצוי חד פעמי בגין גילוי מחלות קשות יכול לסייע מאוד למשפחה בפן הכלכלי בתקופה קשה שכזו.

אין לדעת מה העתיד צופן בחובו, ולכן אנו ממליצים לעשות ביטוח מחלות קשות, אשר יהווה גורם תמיכה בעת גילוי מחלה, ויעניק יציבות לאדם החולה ולמשפחתו.

אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה נועד להגן עלינו מבחינה כלכלית במצב בו מסיבה כלשהי, תאונה, פציעה או מחלה קשה, נאבד את יכולתנו לעבוד ולהתפרנס. הוא נועד להבטיח את ההכנסה של בני המשפחה על ידי תכנון יעיל של סוג וגובה הכיסוי, ולייצר הגנה מפני ירידה בהכנסת המשפחה במקרים אלוקיימים סוגים שונים של ביטוחי אובדן כושר עבודה בעלי כיסויים שונים לשכיר או לעצמאי.

 

ביטוח סיעודי

בעולם המערבי המודרני תוחלת החיים עולה עם השנים. לפי הסטטיסטיקה אחד מכל שלושה אנשים מעל גיל 65 יזדקק, בשלב זה או אחר, לטיפול סיעודי, זמני או קבוע. 

תוחלת החיים הארוכה יותר מובילה לכך שקיימים מצבים בהם אנשים עשויים לחיות שנים רבות במצב סיעודי, הדורש סיוע צמוד. ביטוח סיעודי נועד להבטיח שקט כלכלי במקרה בו אדם מאבד את העצמאות שלו ולא יכול לבצע באופן עצמאי פעולות יומיומיות בסיסיות. פיצוי כספי כחלק מהביטוח הסיעודי עוזר במימון מטפל בבית או במימון בית סיעודי לפי צרכי המבוטח ובכך מפחית את הנטל הכלכלי בעת הצורך.

 

תאונות אישיות

תאונה עלולה להתרחש לכל אחד, בכל גיל, זמן ומקום. לא ניתן לצפות מראש מה צופן לנו העתיד.

תאונה עלולה להיות פציעה בעבודה, תאונת דרכים, תאונה בטיול ובעצם בכל מקום אליו אנחנו מגיעים. ביטוח תאונות אישיות נועד למנוע מצוקה כלכלית כתוצאה מאירוע תאונה.

משנת 2021 בהוראת המפקח על הביטוח לא לניתן לרכוש ביטוחים חדשים בתחום ביטוח תאונות אישיות.

 

 ביטוח משכנתא

ביטוח המשכנתא מהווה חלק בלתי נפרד מלקיחת הלוואה עבור משכנתא. כלומר, הוא נועד להבטיח את החזר ההלוואה לבנק במקרה של אסון כלשהו. ביטוח משכנתא משלב בתוכו ביטוח מבנה, אשר מיועד למקרים של פגיעה בנכס, וביטוח חיים, המבטיח את החזר יתרת ההלוואה לבנק במקרה של מוות המבוטח.

Medical Checkup
bottom of page