top of page
שאלות ותשובות לביטוח אחריות מקצועית וצד ג' למאמנים
מה קורה אם המאמן שכיר ולא עצמאי?

- המעסיק לא לוקח אחריות על המאמן השכיר  ובמידה והמאמן נתבע באופן אישי, רק ביטוח 
   פרטי  שלו יכסה.
- כמו כן עלול המעביד(או הביטוח שלו) להוסיף את המאמן השכיר כצד ג' לתביעה של            
  המעסיק.
- מאמן עצמאי חייב לעשות ביטוח מכיוון שהוא גובה תשלום עבור הטיפול ולכן יש לו זיקה מול
  המטופל שלו.

 1.

האם הפוליסה הינה "על בסיס האירוע או על בסיס התביעה"?


הביטוח הינו  "על בסיס התביעה", המשמעות היא שבפוליסה  "על בסיס התביעה"  התביעה יכולה  להיות מוגשת רק כשהפוליסה בתוקף, ומה שחשוב זה מועד הגשת התביעה (שבו היה כיסוי ביטוחי).

 

מה ההבדל בין פוליסה "על בסיס האירוע" לבין פוליסה "על בסיס התביעה"?

 

פוליסה על בסיס האירוע  -

 

א. מכסה אירוע שקרה תוך כדי תק' הביטוח  גם אם התביעה הוגשה לאחר שהסתיים
    הביטוח.

ב. מכסה נזקי גוף ורכוש בלבד!

 

פוליסה על בסיס התביעה  -

 

א. מכסה אירוע שקרה בעבר והתביעה הוגשה בתוך תקופת הביטוח (גם אם מדובר על 
    אירוע שקרה לפני תחילת הביטוח).

ב. מכסה נזקי גוף, רכוש ונזק כספי טהור, (כאשר אלו הן בד"כ רוב התביעות כנגד
    מאמנים!!!)

ג.  מאמן שביטל את הפוליסה או לא חידש אותה, מבוטח 3 שנים קדימה כנגד תביעות.

ד. לקוח בביטוח שלנו (בסיס התביעה)  שירצה לעבור לפוליסה על בסיס האירוע, לא יבוטח
    על תביעות רטרו.

ה. לקוח בביטוח על בסיס האירוע שירצה לעבור אלינו, יבוטח רטרו.

 

 

*מכאן ניתן להבין שהפוליסה שהכי מתאימה למאמנים הינה פוליסה על בסיס התביעה!!!!

2.

האם ניתן להשתמש במס' שיטות של אימון ועדיין להיות מכוסה בביטוח?
 

אכן כן, אולם ישנה חובה להיות מוסמך בכל שיטת אימון ולהציג מראש בפני חברת הביטוח את תעודת ההסמכה ולבקש הרחבת הביטוח לנושא.

3.

האם ניתן לרשום בכרטיס הביקור מס' שיטות של אימון?

כן, אולם רק שיטות אימון שהמאמן הוסמך וקיבל אישור מחברת הביטוח  שיש כיסוי עבורם.

4.

האם יש כיסוי אוטומטי לצד ג'?

כן.האם במידה והמאמן  מבצע אימונים בביתו ויש לבית ביטוח, האם הצד ג' הרגיל של הבית מכסה גם את מתאמניו ?לא אין כיסוי. יש לקנות כיסוי לצד ג' עסקי.

אולם רק במצב והאימונים נעשים רק בבית המאמן. אחרת, במידה ומתבצעים גם אימונים מחוץ לבית המאמן - יש לקנות צד ג' במסגרת ביטוח האחריות המקצועית.
* יש לשים לב, שברגע וקנה המאמן הרחבה לצד ג' עסקי בביטוח הבית, כי אז מתבטל הכיסוי לגניבה לתכולה העסקית בביטוח הבית בכלל!!!האם באימון טלפוני המאמן חשוף לתביעה בנושא של אחריות מקצועית?

כן.

אימון טלפוני הוא אימון לכל דבר ועקב כך המאמן חשוף לתביעה בנושא של אחריות מקצועית.5.

6.

7.

bottom of page