Name *

Email *

Subject

Message

Your details were sent successfully!

השוואה בין ביטוח אחריות מקצועית וצד ג' למורי דרך של אורלי סוכנות לביטוח לפוליסה של אגודת מורי הדרך

סוג הפוליסה (פרטנית מול קולקטיבית)

 

פוליסת אורלי סוכנות לביטוח – הינה פוליסה על שם מורה הדרך ורק הוא מבוטח בפוליסה וסכומי הביטוח הם שלו בלבד.

 

פוליסת אגודת מורי הדרך – הינה פוליסה קולקטיבית שכל מורי הדרך החברים בה מבוטחים יחד.

מורה הדרך אינו מקבל פוליסה מכיוון שבעל הפוליסה הינה האגודה בלבד. מורה הדרך תלוי בכמות תביעות שמתרחשות בשנת ביטוח ועלול להיות חשוף למצב שברגע האמת לא ישאר כסף עבורו בזמן תביעה!!!

 

פעילות אתגרית - האם הפוליסה נותנת כיסוי לתביעות הנובעות מטיולים הכוללים מעבר בנחלים?

 

פוליסת אורלי סוכנות לביטוח – נותנת כיסוי מלא.

פוליסת אגודת מורי הדרך – לא נותנת כיסוי כלל ואף לא ניתן להרחיב את הביטוח שיכלול תביעה בפעילות כזו.

חשוב מאוד!!!

* יש לשים לב שגם תביעה שנובעת ממעבר בנחל תוך כדי הטיול (למשל: זאכי, מג'רסה וכל נחל אחר) הינה מוגדרת בחברת הביטוח אשר מבטחת את חברי אגודת מורי הדרך כפעילות אתגרית ואינה מכוסה בפוליסה הביטוח של אגודת  מורי הדרך.

 

 

השתתפות עצמית

 

פוליסת אורלי סוכנות לביטוח –

השתתפות עצמית באחריות מקצועית : 6,000 ₪

השתתפות עצמית בצד ג' : 3,000 ₪  

 

פוליסת אגודת מורי הדרך –

השתתפות עצמית באחריות מקצועית : 6,000 ₪

השתתפות עצמית בצד ג' : 4,000 ₪

 

 

עזרה ראשונה

פוליסת אורלי סוכנות לביטוח – יש כיסוי.

פוליסת אגודת מורי הדרך – אין כיסוי.

 

 

כיסוי להוצאות משפטיות

פוליסת אורלי סוכנות לביטוח – יש כיסוי.

פוליסת אגודת מורי הדרך – אין כיסוי.

 

 

האם הביטוח מכסה תביעות בגין פגיעת בעלי חיים שבטבע, עקיצת עקרב, עקיצת דבורה, נשיכת בעל חיים וכיו"ב?

 

פוליסת אורלי סוכנות לביטוח – יש כיסוי.

פוליסת אגודת מורי הדרך – אין כיסוי.

 

תשלומים נוספים

תשלום חברות באגודה

פוליסת אגודת מורי הדרך – הצטרפות לביטוח מחייבת תשלום חברות לאגודת מורי הדרך בעלות שנתית של 450 ₪

תשלום עבור הביטוח באגודה עולה עוד כ- 800 ₪

כך שהתשלום הסופי הינו כ- 1,250 ₪!!!

 

פוליסת אורלי סוכנות לביטוח – הצטרפות אינה מותנית בחברות בכל ארגון כזה או אחר ועולה כ - 400-450 ₪ בלבד לשנה!!!

 

*מסקנה: הביטוח שלנו מורחב יותר, נכון יותר ואטרקטיבי יותר.

              וכן הביטוח נבנה במיוחד לפי צרכי מורי הדרך בישראל.

למידע נוסף, צור קשר:

​שם מלא:​

דוא"ל:

​טלפון:
​הודעה:
  • Wix Facebook page

04-6396269

שאלות ותשובות בנושאים:

Name *

Email *

Subject

Message

Your details were sent successfully!